>> Provozovatel

Jaroslav Svora
Hodonínská 485
696 03 Dubňany
IČO: 68052391
Firma není plátcem DPH

>> Podmínky

Nájemce svou rezervací stvrzuje, že se seznámil s následujícími obchodními podmínkami, smlouvou o nájmu movité věci a souhlasí s nimi v plném rozsahu.
Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
Zákazník při zapůjčení předmětu předkládá minimálně dva doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list apod.)
Zákazník zaplatí předem za vypůjčené předměty vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.

>> Smlouva o nájmu movité věci

Smlouva o nájmu movité věci bude podepsána při převzetí. Vzor smlouvy můžete stahovat zde.

>> Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí. Pro realizaci obchodů je však nutné znát některá Vaše osobní data. Tato data, včetně údajů o zapůjčení chráníme před zneužitím v souladu s platnou legislativou, považujeme je za důvěrná a zavazujeme se je neposkytovat žádné třetí straně.

Kontakt
Jaroslav Svora

Adresa: Hodonínská 485, Dubňany
Mobil půjčovna: +420 721 659 644
Mobil autodíly: +420 606 558 590
E-mail: s.car.centrumseznam.cz
Skype: s-car-centrum

Návštěv dnes: 57
Návstěv celkem: 457156